xu-ly-nuoc-thai-hoa-chat

Xử lý nước thải hoá chất

Chi tiết sản phẩm

+ Nước thải dệt nhuộm

+ Nước thải  thuộc da

+ Nước thải cao su

+ Nước thải từ sản xuất hóa chất

+ Và các loại nước thải có COD cao khác,….